Systemy Bezpieczeństwa Pożarowego INPOŻ

Zapytanie Ofertowe

W ramach postępowania prowadzonego w celu udzielenia zamówienia, obejmującego zakup sprzętu sportowego przeznaczonego do wypożyczania turystom oraz świadczenia z jego wykorzystaniem usług na rzecz turystów, w ramach operacji: „Zakup nowoczesnego sprzętu sportowego przeznaczonego do wypożyczania turystom”

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

LUB ODWIEDŹ NAS OSOBIŚCIE

Biuro oraz adres do korespondencji

INPOŻ
ul. Kustronia 52
43-300 Bielsko-Biała

Dane firmy

Systemy Bezpieczeństwa Pożarowego INPOŻ
ul. Słowikow 5
34-325 Łodywgowice
NIP: 5531501743
REGON: 072291501

Andrzej Kucharczyk

Telefon: 502 103 993

akucharczyk@inpoz.com.pl

Katarzyna Midor

Telefon: 515 099 500

kmidor@inpoz.com.pl

Tomasz Chachura

Telefon: 502 241 858

tchachura@inpoz.com.pl